Udruženje Inženjera Geotehničara u Bosni i Hercegovini

Poziv na redovnu Skupštinu Udruženja Inženjera Geotehničara u BiH u 2023. godini

Udruženje Inženjera Geotehničara u BiH Vas poziva na redovnu Skupštinu Udruženja, koja će se održati u četvrtak, 30.11.2023. godine, u Velikom amfiteatru Univerziteta u Sarajevu – Građevinskog fakulteta, Patriotske lige 30, s početkom u 16:00 h.

Prijedlog dnevnog reda:

  1. Otvaranje Skupštine
  2. Izvještaj o radu Udruženja za period od septembra 2022. do novembra 2023. godine
  3. Razno

Nadamo se Vašem dolasku!

Udruženje Inženjera Geotehničara u Bosni i Hercegovini je osnovano 19. novembra 2012. godine sa zadatkom daljnjeg jačanja, promocije i afirmacije profesije inženjera geotehničara u Bosni i Hercegovini.

Kontakt informacije

Udruženje Inženjera Geotehničara
u Bosni i Hercegovini

Stjepana Tomića 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 278 412
Web: www.uig.ba
E-mail: info@uig.ba