Udruženje Inženjera Geotehničara u Bosni i Hercegovini

Poziv na naučno-stručni skup “Koridor Vc – Tunel Prenj, Izazovi građenja”

Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru i Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu poziva Vas na

NAUČNO-STRUČNI SKUP
KORIDOR Vc – TUNEL PRENJ
Izazovi građenja

koji će se održati 25.10.2019. godine u terminu od 08:00 do 13:00 sati, u prostorijama poslovnog centra UTIC. Implementator skupa je Udruženje Inženjera Geotehničara u Bosni i Hercegovini. Naćno-stručni skup će okupiti eminentne evropske stručnjake iz oblasti projektovanja i gradnje tunela koji će iznijeti svoja dosadađnja saznanja i iskustva stečena aktivnim sudjelovanjem u projektovanju nekih od najdužih tunela u Evropi (Austrija, Švicarska, Italija). Cilj skupa je da se kroz predavanja i panel diskusiju, domaći sudionici koji su na direktan ili indirektan način uključeni u projekat izgradnje Tunela Prenj, upoznaju sa potencijalnim problemima i izazovima pri realizaciji projekta ovih razmjera. Svoje učešće kao predavači na skupu su potvrdili: Dr. Peter Schubert, Dr. Alun Thomas, Dr. Johannes Kleberger, M. Sc. Gösta Ericson i B. Sc. David Rajšter.

Naučno-stručni skup su podržali Vlada FBiH, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, EBRD, EIB, JP Autoceste i JP Ceste Federacije BiH.

Program naučno-stručnog skupa:

07:30 – 08:00 registracija učesnika
08:00 – 08:20 uvod, osnovne tehničke karakteristike tunela Prenj
[M. Sc. Mehmed Mesihović]
08:20 – 08:40 koncept sigurnosti, ventilacija
[Dr. Alun Thomas & B. Sc. David Rajšter]
08:40 – 09:00 geologija, hidrogeologija i upravljanje geološkim rizicima
[Dr. Johannes Kleberger]
09:00 – 09:20 pauza za kafu
09:20 – 10:00 opći aspekti tuneliranja i pristupi NATM/TBM
[Dr. Peter Schubert]
10:00 – 10:30 nabavke (crveni/žuti FIDIC)
[M. Sc. Gösta Ericson]
10:30 – 11:00 pauza za kafu i debatu
11:00 – 12:30 panel diskusija
12:30 – 13:00 zaključci

Svi zainteresovani trebaju potvrditi svoje učešće najkasnije do 20.10.2019. godine na e-mail adresu: tunelprenj@gf.unsa.ba, uz obaveznu naznaku kontakt podataka prijavljenog učesnika: ime i prezime, e-mail adresa i afilijacija.

Udruženje Inženjera Geotehničara u Bosni i Hercegovini je osnovano 19. novembra 2012. godine sa zadatkom daljnjeg jačanja, promocije i afirmacije profesije inženjera geotehničara u Bosni i Hercegovini.

Kontakt informacije

Udruženje Inženjera Geotehničara
u Bosni i Hercegovini

Stjepana Tomića 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 278 412
Web: www.uig.ba
E-mail: info@uig.ba