Udruženje Inženjera Geotehničara u Bosni i Hercegovini

Danas u Sarajevu održan stručni skup Tunelogradnja u BiH – Koridor Vc

Danas je u hotelu Swissotel u Sarajevu održan stručni skup Tunelogradnja u BiH – Koridor Vc koji je organizovalo Udruženje inženjera geotehničara u Bosni i Hercegovini u saradnji s JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar. Skup je podržan bespovratnim sredstvima Evropske unije koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF). Moderatori skupa su bili Mehmed Mesihović i Davorin Kolić.

Na trasi Koridora Vc, čija dužina kroz Bosnu i Hercegovinu iznosi oko 320 km, trenutno je planirana izgradnja 51 tunela, odnosno 52 ukoliko se uzme u obzir nedavno najavljena izgradnja tunela u Nemili. Ukupna planirana dužina tunela na trasi Koridora Vc iznosi preko 60 km, što najbolje ukazuje na kompleksnost projekta izgradnje Koridora Vc kroz Bosnu i Hercegovinu, kao i na važnost segementa tunelogradnje. Ukupno je izgrađeno 14 tunela dužine oko 13 km, u izgradnji je 7 tunela dužine oko 11 km, dok su ostali tuneli u fazi tenderisanja ili projektovanja.

Na stručnom skupu o svojim iskustvima su govorili eminentni stručnjaci i inženjeri koji su aktivno učestvovali i još uvijek učestvuju u projektovanju i izgradnji tunela na Koridoru Vc. Skup je otvorio predsjednik Udruženja inženjera geotehničara u BiH prof. dr Samir Dolarević, a zatim je prisutne pozdravio savjetnik direktora JP Autocesta FBiH d.o.o. Mostar doc. dr Amir Fejzić. Prvi dio skupa je bio posvećen investicijama i upravljanju projektima u tunelogradnji. Nakon toga, predstavljeni su aktuelni projekti i trendovi u oblasti tunelogradnje u Evropi, te je dat pregled tunelogradnje u Bosni i Hercegovini: šta je izgrađeno, šta se gradi i šta je planirano za izgradnju u Bosni i Hercegovini. Izazovima u projektovanju i izvođenju tunela, koji se po svojim specifičnostima izdvajaju u odnosu na ostale na trasi Koridora Vc, je prethodila prezentacija o principima geotehničkog projektiranja u tunelogradnji, te osvrt na geotehničko projektiranje i geotehničku regulativu u Bosni i Hercegovini.

Predavanja o specifičnim tunelima s aspekta struke su bila podijeljena u dva bloka prema geološkoj strukturi u kojoj se tuneli grade. U prvom bloku je bilo govora o tunelima u sjevernoj Bosni, i to tunel Zenica, tuneli na dionici Ozimica – Poprikuše, tunel Golubinja i tunel Crni Vrh. Tunel Zenica je trenutno najdublji tunel u izgradnji i izvodi se pod različitim ugovornim modelima. Na dionici Ozimica – Poprikuše isprojektovano je pet tunela koji će se izvoditi u složenim geološkim uslovima. Tunel Golubinja je trenutno najduži tunel u izgradnji i zbog geološke strukture BIM (Block in Matrix) predstavlja izazov kako za projektante, tako i za izvođače radova. Projektovanje tunela Crni Vrh, za koji je nedavno izabran izvođač radova, je bilo vrlo složeno zbog nemogućnosti izvođenja istražnih radova usljed miniranosti terena.

Drugi blok predavanja je bio posvećen tunelima u Hercegovini, i to tunel Ivan, tunel Prenja i, generalno, izgradnji tunela u kršu. Izazovi u gradnji tunela Ivan su bili problemi pojave kaverni i dodatni pritisci usljed bubrenja kao posljedica građenja u stijenama koje sadrže anhidrit. Tunel Prenj, planirane dužine oko 10, 9 km je najduži cestovni tunel koji se treba graditi u Bosni i Hercegovini, te kada bude izgrađen, bit će među deset najdužih cestovnih tunela u Evropi. Izazov u projektovanju tunela Prenj jeste nemogućnost ispitivanja materijala s ciljem dobivanja ulaznih podataka za proračun zbog nepostojanja lateralnih pristupa. Također, bilo je riječi i o geotehničkim i hidrološkim rizicima izgradnje tunela Prenj. Stručni dio skupa je završen s predavanjima o tunelogradnji u kršu u kojem se problemi javljaju usljed teško predvidivih okolnosti kao što je postojanje špilja, kaverni, krških vodotoka i slično.

Za potrebe održavanja stručnog skupa, Udruženje inženjera geotehničara u Bosni i Hercegovini je izdalo publikaciju Tunelogradnja u Bosni i Hercegovini – Koridor Vc, čiji su urednici Emina Hadžalić i Mehmed Mesihović. U publikaciji je dat pregled karakterističnih podataka za sve planirane tunela na Koridoru Vc i to: metoda građenja, dužine tunelskih cijevi, maksimalna visina nadsloja, geološki opis i geomehanička klasifikacija, količine materijala za iskop i osiguranje tunela, sigurnosne karakteristike tunela (za tunele duže od 500 m), te podaci o ugovoru, projektu i učesnicima u procesu građenja. Izdavač publikacije je Udruženje inženjera geotehničara u Bosni i Hercegovini. Publikaciju su podržali JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, EU i WBIF, EIB i EBRD.

Stručnom skupu je prisustovovalo oko 140 učesnika. Udruženje inženjera geotehničara u Bosni i Hercegovini planira i u budućnosti organizovati stručne skupove na teme aktuelne u oblasti geotehničkog inženjerstva, a sve s ciljem druženja, razmjene znanja i iskustava članova Udruženja, kao i svih drugih zainteresovanih.

Program stručnog skupa možete preuzeti ovdje.

Publikaciju Tunelogradnja u BiH – Koridor Vc možete preuzeti ovdje.

Prezentacije o temama na stručnom skupu možete preuzeti ovdje:

  1. Davorin Kolić – Tunelogradnja u Evropi
  2. Mehmed Mesihović – Tunelogradnja u BiH
  3. Branko Stojković – Geotehničko projektiranje u tunelogradnji
  4. Nermin Šehagić – Tunel Zenica
  5. Dragana Rupar – Tuneli na dionici Ozimica – Poprikuše
  6. Vojkan Jovičić – Tunel Golubinja
  7. Sadina Damadžić i Milada Mataradažija – Tunel Crni Vrh
  8. Vojkan Jovičić i Alaga Husić – Tunel Ivan
  9. David Rajšter – Tunel Prenj
  10. Darko Šarić i Donat Užarević – Tuneli u dinarskim masivima

Udruženje Inženjera Geotehničara u Bosni i Hercegovini je osnovano 19. novembra 2012. godine sa zadatkom daljnjeg jačanja, promocije i afirmacije profesije inženjera geotehničara u Bosni i Hercegovini.

Kontakt informacije

Udruženje Inženjera Geotehničara
u Bosni i Hercegovini

Stjepana Tomića 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 278 412
Web: www.uig.ba
E-mail: info@uig.ba