Udruženje Inženjera Geotehničara u Bosni i Hercegovini

Dr Adis Skejić zajedno s koautorima objavio naučni rad u časopisu “Rock Mechanics and Rock Engineering”

Dr Adis Skejić, član Udruženja Inženjera geotehničara u BiH i docent na Univerzitetu u Sarajevu – Građevinskom fakultetu, zajedno s koautorima Dejanom Gavrićem, Mariom Jurišićem i Đanijem Rahimićem objavio je naučni rad u časopisu Rock Mechanics and Rock Engineering (Q1) pod nazivom Experimental and Numerical Analysis of Axially Loaded Bored Piles Socketed in a Conglomerate Rock Mass.

U radu su saopšteni rezultati statičkog testiranja tri šipa ukopana u stijenu (konglomerat). Pored rezultata testiranja šipova, saopšteni su i detalji mjerenja hrapavosti kontakta stijena-beton (plašt šipa) za koju se pokazalo da značajno utječe na nosivost aksijalno opterećenih šipova u konglomeratu. Rezultati mjerenja i složenih numeričkih analiza provedenih u radu, pokazali su da je relativno hrapava površina plašta šipa rezultovala prijenosom većine opterećenja gornjim dijelom šipa ukopanog u konglomerat. Utvrđena hrapavost plašta, zajedno sa eksperimentalno određenim parametrima čvrstoće intaktne stijene iskorištena je za računsku prognozu nosivosti plašta šipa temeljenog u konglomeratu, koja relativno dobro odgovara izmjerenim rezultatima.

Sažetak objavljenog rada je dostupan ovdje.

Udruženje Inženjera Geotehničara u Bosni i Hercegovini je osnovano 19. novembra 2012. godine sa zadatkom daljnjeg jačanja, promocije i afirmacije profesije inženjera geotehničara u Bosni i Hercegovini.

Kontakt informacije

Udruženje Inženjera Geotehničara
u Bosni i Hercegovini

Stjepana Tomića 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 278 412
Web: www.uig.ba
E-mail: info@uig.ba