Udruženje Inženjera Geotehničara u Bosni i Hercegovini

Geološko – geotehnički izvještaj u sklopu studije izvodljivosti HE Babino Selo

Institut za geotehniku i geologiju Univerziteta u Sarajevu – Građevinskog fakulteta, član Udruženja Inženjera Geotehničara u BiH, u saradnji s firmom Pöyry Energy GmbH uradili su za investitora JP Elektropriveda BiH d.d. Sarajevo Geološko – geotehnički izvještaj u sklopu studije izvodljivosti HE Babino Selo.

U cilju proučavanja terena, odnosno sagledavanja i ocjene geoloških uslova i mogućnosti izgradnje HE Babino Selo, izvršena su po, Programu geoloških istraživanja urađenom od strane Pöyry Energy GmbH i Instituta za geotehniku i geologiju Univerziteta u Sarajevu – Građevinskog fakulteta, kompleksna geološka istraživanja i to: detaljna geološka kartiranja užeg i šireg prostora terena u zoni brane, strojare i dovodnog tunela, ispitivanje vodopropusnosti, geofizička ispitivanja, geotehnička laboratorijska ispitivanja, mineraloško-petrografska ispitivanja, fizičko-mehanička ispitivanja na uzorcima tla i stijena, te ispitivanja hemijskog sastava podzemnih i površinskih voda po parametrima agresivnosti na beton. Na osnovu rezultata terenskih i laboratorijskih ispitivanja, kao i numeričkih analiza, usvojeni su mjerodavni parameteri tla i stijenskih masa, te su sačinjeni karakteristični inženjerskogeološki i hidrogeološki profili na lokaciji pregradnog mjesta, strojare i dvovodnog tunela, navodi se u kraćem opisu projekta.

Udruženje Inženjera Geotehničara u Bosni i Hercegovini je osnovano 19. novembra 2012. godine sa zadatkom daljnjeg jačanja, promocije i afirmacije profesije inženjera geotehničara u Bosni i Hercegovini.

Kontakt informacije

Udruženje Inženjera Geotehničara
u Bosni i Hercegovini

Stjepana Tomića 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 278 412
Web: www.uig.ba
E-mail: info@uig.ba