Udruženje Inženjera Geotehničara u Bosni i Hercegovini

Postani član

Članstvo u Udruženje Inženjera Geotehničara u BiH je dobrovoljno. Član Udruženja može biti državljanin BiH ili strani državljanin koji prihvata Statut Udruženja. Članom Udruženja mogu postati sva fizička lica (individualni član) ili pravna lica (kolektivni član). Članom mogu postati svi oni koju su bili ili su i danas aktivni u oblasti geotehnike i drugih srodnih struka, a koji prihvataju Statut Udruženja.

Članstvo se ostvaruje popunjavanjem pristupnice. Ispunjenu pristupnicu potrebno je poslati elektronski na e-mail: info@uig.ba. Originalni primjerak može se dostaviti lično ili poštom na adresu: Stjepana Tomića 3, 71000 Sarajevo.

  1. Pristupnica za individualno članstvo (Preuzeti ovdje)
  2. Pristupnica za kolektivno članstvo (Preuzeti ovdje)

Plaćanje članarine

Članarina za individualno ili kolektivno članstvo se može uplatiti putem transakcijskog računa Udruženja kod ASA Banka d.d. Sarajevo.

Broj transakcijskog računa: 1346631007015818
Svrha doznake:  Uplata članarine za (20__) godinu za (ime i prezime individualnog člana ili naziv kolektivnog člana)

Udruženje Inženjera Geotehničara u Bosni i Hercegovini je osnovano 19. novembra 2012. godine sa zadatkom daljnjeg jačanja, promocije i afirmacije profesije inženjera geotehničara u Bosni i Hercegovini.

Kontakt informacije

Udruženje Inženjera Geotehničara
u Bosni i Hercegovini

Stjepana Tomića 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 278 412
Web: www.uig.ba
E-mail: info@uig.ba