Udruženje Inženjera Geotehničara u Bosni i Hercegovini

Nova tabela

ARTING BH d.o.o. Sarajevo
Nikole Šopa 9
71210 Ilidža, BiH
tel: +387 33 847 037
e-mail: info@artingbh.ba
web: www.artingbh.ba

Design & QC d.o.o. Sarajevo
Džemala Bijedića 25-D
71000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 206 256
e-mail: design.cqc@gmail.com
web: www.designqc.ba

Divel d.o.o. Sarajevo
Tešanjska 5a
71000 Sarajevo, BiH
tel: + 387 33 252 470
e-mail: info@divel.ba
web: www.divel.ba

Udruženje Inženjera Geotehničara u Bosni i Hercegovini je osnovano 19. novembra 2012. godine sa zadatkom daljnjeg jačanja, promocije i afirmacije profesije inženjera geotehničara u Bosni i Hercegovini.

Kontakt informacije

Udruženje Inženjera Geotehničara
u Bosni i Hercegovini

Stjepana Tomića 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 278 412
Web: www.uig.ba
E-mail: info@uig.ba