Udruženje Inženjera Geotehničara u Bosni i Hercegovini

Poziv za učešće na konferenciji “ECCOMAS MSF 2023”

Univerzitet u Sarajevu – Građevinski fakultet, član Udruženja Inženjera Geotehničara u BiH, i University of Technology of Compiègne/Sorbonne University Association organizuju konferenciju ECCOMAS MSF 2023, koja će se održati 25-27. juna 2023. godine u Sarajevu. U sklopu konferencije, održat će se mini simpozij Fizičko i numeričko modeliranje u geotehnici.

Svi zainteresovani za učešće na konferenciji više detalja mogu pronaći na zvaničnoj web stranici konferencije https://eccomas.gf.unsa.ba/msf-2023/. Rok za prijavu sažetaka radova je 31. januar 2023. godine.

Udruženje Inženjera Geotehničara u Bosni i Hercegovini je osnovano 19. novembra 2012. godine sa zadatkom daljnjeg jačanja, promocije i afirmacije profesije inženjera geotehničara u Bosni i Hercegovini.

Kontakt informacije

Udruženje Inženjera Geotehničara
u Bosni i Hercegovini

Stjepana Tomića 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 278 412
Web: www.uig.ba
E-mail: info@uig.ba