Udruženje Inženjera Geotehničara u Bosni i Hercegovini

Mehmed Mesihović održao predavanje u sklopu 16. dana Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Mehmed Mesihović, ispred firme Arkus d.o.o. Sarajevo, člana Udruženja Inženjera Geotehničara u BiH, održao je predavanje Korištenje BIM-a u projektovanju tunela u sklopu 16. dana Hrvatske komore inženjera građevinarstva, koji se održao u Opatiji od 9. do 12. juna 2022. godine.

Building information modeling ili Tunnel information modeling je još uvijek u razvoju za projektovanje tunela. Neke od država već imaju svoje smjernice i standarde za BIM vezano za projektovanje tunela. Radna grupa 22 unutar ITA-e koja je zadužena za BIM još uvijek radi na izradi smjernica i standarda za BIM u tunelogradnji. Ovim predavanjem prikazao se jedan od pristupa kako se može uraditi model tunela sa određenim informacijama. Razmatran je geotehnički dio tunela, građevinski dio i odvodnja tunela. Tako je predstavljena primarna obloga tunela sa svim potrebnim informacijama o elementima zaštite. Građevinski dio podrazumijeva sekundarnu oblogu sa temeljima, podnožnim svodom i kolovoznom konstrukcijom unutar tunela. Unutar modela su predstavljene informacije o armaturi i ostalim materijalima. Predstavljeni model sadrži i elemente odvodnje unutar tunela. Model je rađen korištenjem programskog alata Allplan Engineering (Nemetchek). Pored glavnog modela tunela, u modelu je predstavljen teren, trasa i predusjek tunela sa portalnim konstrukcijama.

Prezentaciju Korištenje BIM-a u projektovanju tunela možete preuzeti ovdje.

Udruženje Inženjera Geotehničara u Bosni i Hercegovini je osnovano 19. novembra 2012. godine sa zadatkom daljnjeg jačanja, promocije i afirmacije profesije inženjera geotehničara u Bosni i Hercegovini.

Kontakt informacije

Udruženje Inženjera Geotehničara
u Bosni i Hercegovini

Stjepana Tomića 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 278 412
Web: www.uig.ba
E-mail: info@uig.ba