Udruženje Inženjera Geotehničara u Bosni i Hercegovini

Članovi

Individualni članovi (Pregled svih članova pogledati ovdje)
Kolektivni članovi
Aksa d.o.o. Zenica
Londža 128b PC Roma II, 72000 Zenica
tel: +387 32 445 540
e-mail: info@aksa.ba
web: www.aksa.ba
Arkus d.o.o. Sarajevo
Danijela Ozme 1, 71000 Sarajevo
tel: +387 61 792 567
e-mail: info@arkus.ba
web: www.arkus.ba
ARTING BH d.o.o. Sarajevo
Nikole Šopa 9, 71210 Ilidža
tel: +387 33 847 037
e-mail: info@artingbh.ba
web: www.artingbh.ba
Design & QC d.o.o. Sarajevo
Džemala Bijedića 25-D, 71000 Sarajevo
tel: +387 33 206 256
e-mail: design.cqc@gmail.com
web: www.designqc.ba
Divel d.o.o. Sarajevo
Tešanjska 5a, 71000 Sarajevo
tel: + 387 33 252 470
e-mail: info@divel.ba
web: www.divel.ba
Emna d.o.o. Sarajevo
Hakije Kulenovića 8, 71000 Sarajevo
tel: +387 33 220 264
e-mail: emna.doo@bih.net.ba
FM Inženjering d.o.o. Sarajevo
Latička 14A/2, 71210 Ilidža
tel: +387 33 872 600
e-mail: fminzenjering@gmail.com
web: www.fm-inzenjering.com
Geoavas d.o.o. Sarajevo
Latička 14, 71210 Ilidža
tel: +387 33 766 160
e-mail: geo@geoavas.ba
web: www.geoavas.com
Geokonzalting d.o.o. Sarajevo
Latička 7, 71000 Sarajevo
tel: +387 33 766 160
e-mail: info@geokonzalting.ba
web: www.geokonzalting.ba
IGH d.o.o. Mostar
Bišće polje bb, 88000 Mostar
tel: +387 36 449 880
e-mail: igh-mostar@igh.ba
web: www.igh.ba
Infra d.o.o. Sarajevo
Stjepana Tomića 5, 71000 Sarajevo
tel: +387 33 200 565
e-mail: info@infra.ba
web: www.infra.ba
INK Constructor d.o.o. Banja Luka
Cerska 45a, 78000 Banja Luka
tel: +387 51 435 840
e-mail: inkconstructor@gmail.com
web: www.inkconstructor.ba
Institut za građevinarstvo ”IG” d.o.o. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78000 Banja Luka
tel: +387 51 348 360
e-mail: info@institutig.com
web: www.institutig.com
Instrukta d.o.o. Sarajevo
Vilsonovo šetalište 10, 71000 Sarajevo
tel: +387 33 644 623
e-mail: info@instrukta.ba
web: www.instrukta.ba
Integra d.o.o. Mostar
Dr Ante Starčevića bb, 88000 Mostar
tel: +387 36 397 531
e-mail: info@integra.ba
web: www.integra.ba
IPSA Institut d.o.o. Sarajevo
Put života bb, 71000 Sarajevo
tel: +387 33 276 340
e-mail: info@ipsa-institut.com
web: www.ipsa-institut.com
IRD Engineering
Lungotevere delle Navi 30 – 00196 Rome, Italy
tel: +39 06 9761 1271
e-mail: info@irdeng.com
web: www.irdeng.com
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Adema Buća 20, 88000 Mostar
tel: +387 36 512 300
e-mail: info@jpautoceste.ba
web: www.jpautoceste.ba
JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
Terezija 54, 71000 Sarajevo
tel: +387 33 250 370
e-mail: info@jpcfbih.ba
web: www.jpdcfbh.ba
PPG d.o.o. Sarajevo
Bulevar Meše Selimovića 81a, 71000 Sarajevo
tel: +387 33 529 373
e-mail: info@ppg.ba
web: www.ppg.ba
Pro-Most d.o.o. Mostar
Kralja Petra Krešimira IV 14, 88000 Mostar
tel: +387 36 334 188
e-mail: info@pro-most.ba
web: www.pro-most.ba
Trasa d.o.o. Sarajevo
Stjepana Tomića 3, 71000 Sarajevo
tel: +387 33 654 514
e-mail: pisma@trasa.ba
web: www.trasa.ba
TZI Inženjering d.o.o. Sarajevo
Dolina 2, 71000 Sarajevo
tel: +387 33 922 200
e-mail: tzi@tzi.ba
web: www.tzi.ba
Univerzitet u Sarajevu – Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo
tel: + 387 33 278 400
e-mail: gfsa@gf.unsa.ba
web: www.gf.unsa.ba
Winner Project d.o.o. Sarajevo
Zmaja od Bosne 47A, 71000 Sarajevo
tel: +387 33 218 727
e-mail: marketing@winnerproject.ba
web: www.winnerproject.ba

 

Udruženje Inženjera Geotehničara u Bosni i Hercegovini je osnovano 19. novembra 2012. godine sa zadatkom daljnjeg jačanja, promocije i afirmacije profesije inženjera geotehničara u Bosni i Hercegovini.

Kontakt informacije

Udruženje Inženjera Geotehničara
u Bosni i Hercegovini

Stjepana Tomića 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 278 412
Web: www.uig.ba
E-mail: info@uig.ba